Przejdź do treści

SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

SPRĘŻONE POWIETRZE - INSTALACJE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Powietrze jest bezwonną, bezbarwną i bezsmakową mieszaniną gazów. Ta mieszanina złożona jest z wielu gazów wśród których podstawowymi są tlen i azot ( około 78% azotu, 21 % tlenu oraz 1% innych gazów). Skład powietrza jest przeważnie stały w przestrzeni od poziomu morza do około 25 kilometrów. Powietrze jest zawsze mniej lub bardziej zanieczyszczone cząstkami stałymi np. kurzem, piaskiem, sadzą i kryształkami soli. Ilość zanieczyszczeń jest wyższa na obszarach o większej gęstości uprzemysłowienia oraz zasiedlenia przez ludzi ( duże miasta, obszary przemysłowe) niż na terenach wiejskich , a także na większych wysokościach. Powietrze nie jest substancją chemiczną, ale substancją zmieszaną mechanicznie.

Powietrze może być traktowane jako mieszanina powietrza suchego i pary wodnej. Powietrze zawierające parę wodną nazywane jest powietrzem wilgotnym. Wilgotność powietrza może się jednak wahać w bardzo szerokim zakresie. Skrajnymi przypadkami są tutaj powietrze suche i powietrze nasycone. Maksymalna wartość ciśnienia pary wodnej które może występować w powietrzu zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury. Każdej temperaturze odpowiada dana maksymalna wartość ciśnienia pary wodnej.

Powietrze przeważnie nie zawiera tak dużo pary wodnej aby możliwe było osiągnięcie ciśnienia maksymalnego. Względne ciśnienie pary wodnej jest stanem między aktualnym cząstkowym ciśnieniem pary wodnej i ciśnieniem pary nasyconej w tej samej temperaturze.

Sprężone powietrze – punkt rosy – Instalacje sprężonego powietrza

Punkt rosy jest to temperatura przy której powietrze jest nasycone parą wodną. W takim stanie przy spadku temperatury następuje kondensacja (wykraplanie) pary wodnej. Atmosferyczny punkt rosy jest to temperatura skraplania pary wodnej ciśnieniu atmosferycznym. Ciśnieniowy punkt rosy występuje przy tej samej wartości temperatury lecz przy wyższym ciśnieniu.

Istnieją dwie podstawowe zasady sprężania powietrza: zasada wyporu i sprężanie dynamiczne. Wśród sprężarek wyporowych możemy wymienić np. sprężarki tłokowe i różne typy sprężarek obrotowych. W większości krajów są to najczęściej spotykane sprężarki. W sprężarce tłokowej powietrze jest zasysane do komory sprężania, której wlot zostaje zamknięty. Następnie objętość komory się zmniejsza i powietrze jest sprężane. Jeżeli ciśnienie osiągnie taką samą wartość jak ciśnienie panujące w kanale wylotowym to zawór zostaje otwarty i powietrze pod stałym ciśnieniem zostaje wypuszczane przy stale zmniejszającej się objętości komory sprężania.

W sprężaniu dynamicznym powietrze zasysane jest do szybko obracającego się wirnika i przyspieszane, aż do osiągnięcia dużej prędkości. Następnie gaz jest wypuszczany przez zwężkę rozpraszającą, gdzie energia kinetyczna jest zamieniana na ciśnienie statyczne. Wyróżniamy sprężarki dynamiczne o przepływie osiowym i promieniowym. Wszystkie są przystosowane do dużych ilości przepływającego powietrza.

Opracował Damian Mendyk – inżynier projektant instalacji przemysłowych.