Przejdź do treści

SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Projektowanie instalacji

Przykładowy schemat instalacji spalania odpadów:

Termiczne przekształcanie odpadów, czyli spalanie odpadów jest procesem wymagającym poznania samego odpadu i w zależności od wielu cech odpadu, odpowiednie zaprojektowanie technologii spalania odpadów. Głównym elementem technologii są piece do spalania odpadów oraz systemy oczyszczania spalin. Spalarnie śmieci nie muszą być uciążliwe dla środowiska.

Specjalnością pracowni projektowej jest:

 • projektowanie instalacji przemysłowych
 • projektowanie instalacji grzewczych
 • projektowanie instalacji technologicznych
 • projektowanie instalacji parowych
 • projektowanie instalacji oczyszczania spalin
 • projektowanie instalacji odzysku ciepła
 • projektowanie rurociągów
 • projektowanie instalacji spożywczych
 • projektowanie instalacji chemicznych
 • projektowanie instalacji paliwowych
 • projektowanie instalacji gazowych
 • projektowanie instalacji termicznego przekształcania odpadów
 • projektowanie kotłowni kontenerowych
 • projektowanie układów ORC
 • projektowanie układów kogeneracji

Wykonujemy projekty gazowe. W imieniu naszych klientów sporządzamy wniosek o warunki na dostawę gazu oraz wniosek o warunki przyłączenia do sieci gazowej. Wykonujemy również projekty instalacyjno – budowlane i sporządzamy wniosek o warunki zabudowy i pozwolenia na budowę.