Przejdź do treści

SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Serwis palników przemysłowych: olejowych, gazowych

Serwis i remonty palników gazowych, olejowych i mazutowych to jedna z usług profesjonalnie i kompleksowo wykonywana przez ENERGO-SPAW . Serwisowanie palników może stanowić element większej usługi – serwisu całej kotłowni- albo być wykonane jako oddzielne świadczenie. W ramach serwisu palników wykonujemy pierwsze uruchomienia, diagnostykę, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, przeglądy okresowe oraz niezbędne pomiary. Fachowa konserwacja i odpowiedni serwis urządzeń takich jak palniki to przede wszystkim bezpieczeństwo i zdecydowane obniżenie kosztów eksploatacji instalacji grzewczych. Zadaniem palników wykorzystywanych w kotłowniach przemysłowych jest przekształcenie energii zawartej w paliwie w ciepło użytkowe. Kotły płomienicowo-płomieniówkowe opalane są zazwyczaj paliwami płynnymi i/lub gazowymi. Ponieważ gaz lub olej spala się tylko w obecności tlenu, każdy palnik musi być wyposażony w dmuchawę powietrza do spalania. Aby zapewnić spalanie niskoemisyjne i wydłużyć żywotność palników należy utrzymywać temperaturę zasysanego powietrza na odpowiednim poziomie (ok. 5–40°C). Poza tym powietrze to nie może zawierać substancji korodujących tj. halogenki i chlorowce.

Serwis palników

W kotłach parowych najczęściej stosowane są palniki gazowe (zasilane różnymi gatunkami gazu ziemnego) oraz olejowe (zasilane olejem opałowym lekkim bądź ciężkim). Występują również palniki, które mogą spalać zarówno olej i gaz. Jest to wygodne rozwiązanie, sprawdzające się zwłaszcza w dużych instalacjach, gdzie wymagana jest ciągłość ruchu. W takim przypadku przestawienia z gazu na olej dokonuje się ręcznie lub automatycznie, np. w momentach gdy dostawca gazu ziemnego wprowadza okresy zakazu używania gazu. Oczywiście serwis wszystkich rodzajów palników musi być wykonywany precyzyjnie i regularnie.

ENERGO-SPAW pomaga swoim klientom w doborze zoptymalizowanych, efektywnych oraz przyjaznych dla środowiska systemów i rozwiązań grzewczych. Niezwykle istotne dla naszej nas jest przestrzeganie wszelkich wytycznych i norm określonych przez przepisy prawa oraz organy powołane do jego przestrzegania. Dlatego wszyscy nasi pracownicy posiadają wymagane licencje i wysokie kwalifikacje dające gwarancję jakości świadczonych przez ENERGO-SPAW usług.

Projektujemy i wykonujemy:

 • automatykę przemysłową i roboty elektryczne
 • automatyzacje procesów technologicznych
 • automatykę przemysłowa na bazie sterowników SIEMENS
 • układy automatycznej korekty zawartości tlenu w spalinach

Wykonujemy:

 • serwis kotłowni
 • serwis automatyki
 • serwis kotłów parowych, wytwornic pary i urządzeń grzewczych
 • serwis instalacji przemysłowych
 • wizualizacje pracy kotłowni
 • wizualizacje procesów technologicznych
 • remonty palników gazowych, olejowych i mazutowych
 • próby ciśnieniowe urządzeń do 6MPa (60 bar)

Wymieniamy automatykę kotłową i modernizujemy kotłownie
Dobieramy palniki i ich moce do kotłów przemysłowych
Przygotowujemy kotły do rewizji wewnętrznej dla UDT

Lista aktualnie serwisowanych obiektów przez firmę ENERGO-SPAW