Przejdź do treści

SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Spawanie według ASME

SEKCJA IX


Mając na uwadze wymagania Klientów Przedsiębiorstwa ENERGO-SPAW oraz w celu zapewnienia zgodności budowy rurociągów z ASME Code for Pressure Pipe B31.3 (An International Piping Code), wdrożyliśmy procedury spawalnicze wg. norm ASME, sekcja IX tj. ASME BPVC.IX – ASME “Boiler and Pressure Vessel Code”, Section IX “Welding, Brazing, and Fusing Qualifications” (An International Code).

ENERGO-SPAW jako jednostka uprawniona posiada:1. Kwalifikacje technologii spawania (Procedure Qualification Records – PQR) w zakresie średnic rur od 21,3mm ( ½” ) w górę oraz w zakresie grubości ścianek 1,5-14mm (np. 18” dla Sch. 40, 8” dla Sch. 80, 4” dla Sch. 160).
2. Kwalifikacje spawaczy (Welder Performance Qualification – WPQ) potwierdzone badaniami m. in. wg. przepisów ASME Section IX: QW 142, QW 195, QW 451-1.
3. Stosowne do powyższych kwalifikacji instrukcje technologii spawania (Welding Procedure Specifications – WPS).

Wykonujemy prace spawalnicze z materiałów wg norm ASME/ASTM. Używamy materiałów dodatkowych z certyfikatami AWS.

Naszą jednostką certyfikującą (procedury oraz kwalifikacje przedsiębiorstwa i kwalifikacje spawaczy) jest Lloyd’s Register Polska.

Kwalifikując spawacza i kwalifikując procedury wg. ASME IX używamy tablic, które precyzują nam zakres uprawnień spawaczy lub zakwalifikowanych procedur poprzez zebranie materiałów w grupy. Grupy te pozwalają ograniczyć ilość niezbędnych procedur i kwalifikacji spawaczy do określonych zadań. Grupy materiałów podstawowych określa P-number w zależności od gatunku i typu wyrobu. A-number selekcjonuje materiały wg. składu materiałowego.

Materiały pomocnicze tj. drut spawalniczy i elektrody są również pogrupowane wg. F˗number na podstawie składu chemicznego i właściwości mechanicznych.

Tablice materiałów pomocniczych powołują się na rodzaje materiałów wg. specyfikacji ASME, kwalifikacji AWS lub numeru UNS.

Norma ASME podaje też wymiary, sposób i rodzaje wykonania próbek testowych. Do podstawowych badań spawów przy kwalifikacji należą: badania wizualne, badania wytrzymałości, gięcie od strony lica, gięcie od strony grani oraz badania udarności.

Granice grubości próbek wyznacza tablica QW-451.1.

Opracowała :
Lidia Kozłowska
Kierownik Projektu ENERGO-SPAW
Pełnomocnik ds. Jakości.
R: 2020