Przejdź do treści

SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Budowa rurociągów przemysłowych – rurociągi stalowe

Przez pojęcie „rurociąg” należy rozumieć elementy rurowe przeznaczone, po ich zintegrowaniu , w układ do transportu płynów. Rurociąg obejmuje w szczególności : rurę lub układ rur, kształtki rurowe, złączki, kompensatory, armatury, przewody elastyczne oraz inne elementy ciśnieniowe. Ciekawostką jest , że wymienniki ciepła składające się z rur i służące do celów chłodzenia lub ogrzewania, również uznaje się za rurociągi.

Rurociągi stalowe

Na wytwórcy rurociągu ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznej eksploatacji. Jeżeli transportowane są płyny o ciśnieniu powyżej 0,5 bar , to w takim przypadku rurociągi powinny spełniać wymagania Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE, która obowiązuje od 19.07.2016 roku (poprzednio 97/23/WE) oraz norm z nią zharmonizowanych np.: EN13480, EN10253, EN13445 , a także standardów tj. AD 2000 Merkblatt. W takim przypadku wytwórca powinien oznakować rurociąg znakiem CE z podaniem numeru jednostki certyfikującej , która przeprowadziła ocenę zgodności. Dla instalacji budowanych przez ENERGO-SPAW , ocenę zgodności wykonuje Urząd Dozoru Technicznego. Budowa rurociągów przemysłowych to zwykle złożone i wieloetapowe przedsięwzięcie, które warto powierzyć specjalistom w tej dziedzinie. Pracownicy ENERGO-SPAW posiadają niezbędną wiedzę na temat procesów przemysłowych oraz wysokie kompetencje i umiejętności zarządzania projektami o zróżnicowanej wielkości. To wszystko sprawia, że ENERGO-SPAW jest w stanie zrealizować nawet najbardziej wymagające projekty rurociągów w niezawodny, bezpieczny i oszczędny sposób.

Projektujemy i montujemy:

 • rurociągi stalowe, przemysłowe
 • ekonomizery
 • wymienniki krzyżowe
 • instalacje przemysłowe
 • instalacje kogeneracji
 • instalacje oleju termalnego
 • instalacje farmaceutyczne
 • rurociągi chemiczne i paliwowe
 • układy ORC

Wykonujemy:

 • montaż instalacji farmaceutycznych
 • montaż instalacji gazowych
 • montaż instalacji spożywczych
 • montaż rurociągów parowych
 • montaż liczników pary
 • spawanie rur kwasoodpornych
 • budowę rurociągów przemysłowych, stalowych

Wymieniamy automatykę kotłową i modernizujemy kotłownie
Dobieramy palniki i ich moce do kotłów przemysłowych
Przygotowujemy kotły do rewizji wewnętrznej dla UDT

ENERGO-SPAW to doświadczony wykonawca instalacji przemysłowych

ZAPRASZAM

DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG TECHNICZNYCH

ENERGO-SPAW

UL.NARAMOWICKA 291
TEL: +48 61 827 99 32
E-MAIL:BIURO@ENERGO-SPAW.PL
E-MAIL:OFFICE@ENERGO-SPAW.PL