Przejdź do treści

SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

MONTAŻ INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

SPECJALISTYCZNE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH ENERGO-SPAW jest jedną z najstarszych firm instalacyjnych wykonujących usługi inwestycyjno-remontowe w branży związanej z energetyką przemysłową w Wielkopolsce. Działamy nieprzerwanie od 1984 roku. Mamy realizacje związane z montażem instalacji przemysłowych na terenie całego kraju.

Kluczowymi realizacjami ENERGO-SPAW są: budowy kotłowni przemysłowych zasilanych paliwami gazowymi i cieczowymi oraz wykonywanie instalacji do przesyłu materiałów niebezpiecznych, żrących, wybuchowych, palnych i lotnych.

Świadczymy usługi związane z montażem instalacji przemysłowych w następujących branżach przemysłowych : spożywczej, papierniczej i celulozowej , rolniczej oraz energetyce miejskiej.

W większości zakładów przemysłowych podstawowymi nośnikami energii są : para, olej termalny i woda. ENERGO-SPAW specjalizuje się w montażu ww. instalacji wykorzystując swoje wieloletnie , bogate doświadczenie techniczne oraz w oparciu o wiedzę wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej, wykonawczej i projektowej.

Z uwagi na duży postęp technologiczny w wykonywaniu instalacji przemysłowych oraz różnorodność stosowanych materiałów pracownicy ENERGO-SPAW nieustannie doskonalą swoją wiedzę , aktywnie uczestniczą w szkoleniach branżowych , regularnie poddają się audytom w zakresie stosowania wymaganych norm , a podczas realizacji inwestycji wykorzystują nowoczesny park narzędziowo-maszynowy.

Do montażu instalacji przemysłowych korzystamy z narzędzi uznanych firm europejskich i światowych, takich jak: Lincoln, Esab, Kemppi, Georg Fischer, Orbimatic, Bosch, Metabo, Hilti i inne.

Inwestor zlecający usługę montażu instalacji przemysłowych często oczekuje kompleksowej realizacji. ENERGO-SPAW wykonuje takie realizacje korzystając z pomocy własnych , wykwalifikowanych i sprawdzonych podwykonawców w zakresie : izolacji, prefabrykacji konstrukcji, produkcji zbiorników, kominów , oraz stacji uzdatniania wody.

Niektóre instalacje związane z montażem instalacji przemysłowych są powiązane z Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE, normami ASME lub nowymi normami gazowniczymi ( 3834-2). ENERGO-SPAW wykonuje montaż instalacji przemysłowych dostosowany do ww. wytycznych i posiada wszystkie wymagane uprawnienia.

Opracował :
Wiesław Jarmużek
Kierownik Budów ENERGO-SPAW
R: 2020