Przejdź do treści

SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Produkcja leków, obróbka termiczna żywności i sterylizacja sprzętów, urządzeń i narzędzi
chirurgicznych wymagają zastosowania pary czystej.
Jakość higieniczna pary czystej jest czynnikiem krytycznym, szczególnie kiedy para wchodzi
w kontakt z żywnością lub z powierzchniami, które mają kontakt z żywnością.
Dlatego należy podejmować wszystkie niezbędne środki w zakresie specyfikacji,
projektowania, instalacji, kontroli i utrzymania systemów produkcji pary, aby mieć pewność,
że para wodna wykorzystywana do produkcji ma odpowiednią jakość higieniczną.
Para przemysłowa jest zanieczyszczona chemicznie czynnikami z instalacji oraz czynnikami
przenoszonymi z kotła parowego.
Pod względem czystości para dzieli się na:
– parę przemysłową,
– parę filtrowaną,
– parę czystą,
– parę sterylną.
Para przemysłowa jest wytwarzana z wody uzdatnionej do której dodaje się związki
chemiczne zapobiegające korozji oraz przeciwdziałające odkładaniu się kamienia w kotle i
instalacji.
Parę filtrowaną otrzymujemy w wyniku przejścia pary przemysłowej przez filtry. Para
filtrowana jest pozbawiona elementów stałych.
Parę czystą wytwarza się w parowniku wykonanym ze stali nierdzewnej.
Parę czystą wytwarza się z wody uprzednio poddanej procesowi odwróconej osmozy tj. z
permeatu. Do permeatu nie dodaje się żadnych związków chemicznych.
Parę czystą wykorzystuje się głównie w przemyśle spożywczym w procesie produkcji
żywności dla ludzi oraz przy produkcji karmy dla zwierząt.
Parę sterylną wytwarza się w parownikach ze stali nierdzewnej. Do produkcji pary sterylnej z
permeatu nie dodaje się żadnych związków chemicznych. Minimalną temperaturę pary
sterylnej utrzymuje się na poziomie 135 st. C co gwarantuje jej czystość mikrobiologiczną.
Para sterylna znajduje zastosowanie głównie w produkcji farmaceutycznej.

Instalacje do produkcji pary czystej i pary sterylnej nie zawierają żadnych materiałów
mogących powodować korozję (stal czarna). Instalacje pary czystej i sterylnej w całości są
projektowane i budowane z gatunków stali 304L lub 316L. Dotyczy to: rur, kształtek, armatur
i parowników.

Opracował:
Emil Mikulski
ENERGO-SPAW Sp. z o.o.
20.07.2022.

ZAPRASZAM

DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG TECHNICZNYCH

ENERGO-SPAW

UL.NARAMOWICKA 291
TEL: +48 61 827 99 32
E-MAIL:BIURO@ENERGO-SPAW.PL
E-MAIL:OFFICE@ENERGO-SPAW.PL