Przejdź do treści

SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Pomiary emisji spalin

Świadczymy usługi pomiaru składu chemicznego gazów odlotowych. Badanie spalin i analizę chemiczną spalin wykonujemy wykorzystując przenośny spektrofotometr FTIR GASMET DX-4000.

Analizujemy skład chemiczny emitowanych gazów odlotowych z instalacji przemysłowych w energetyce, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i spożywczym oraz w instalacjach termicznej utylizacji odpadów.

Wykonujemy pomiary zawartości następujących związków chemicznych:

l.p WzórNrCASStężenie maxJednostka
1WodaH2O7732-18-540Vol-%
2Dwutlenek węglaCO2124-38-930Vol-%
3Tlenek węglaCO630-08-05000ppm
4Podtlenek azotuN2O10024-97-22000ppm
5Tlenek azotuNO10102-43-92000ppm
6Dwutlenek azotuNO210102-44-05000ppm
7Dwutlenek siarkiSO27446-09-52000ppm
8AmoniakNH37664-41-750ppm
9ChlorowodórHCl7647-01-02000ppm
10FluorowodórHF7664-39-3100ppm
11MetanCH474-82-8500ppm
12EtanC2H674-84-050ppm
13EtylenC2H474-84-1100ppm
14n-PropanC3H874-98-650ppm
15n-HeksanC6H14110-54-350ppm
16FormaldehydHCOH50-00-050ppm

Pomiary stężenia innych związków chemicznych w gazach wykonujemy po dodatkowych uzgodnieniach.

LABORATORIUM POMIAROWE : tel. 61 827 99 35, kom. 508 165 151, fax 61 827 99 33